(1)
Duque Suaréz, L. F. La Música De Parranda Decembrina. AgenCult 2016.