(1)
Rivera HincapiƩ, D. I. DiƔlogo De Saberes. AgenCult 2017.