Quintero Gómez L. F. No fue a primera vista. Agenda Cultural Alma Máter, n. 198, p. 3, 3 may 2013.