Gallo IsazaO. Una llamada a Salinger. Agenda Cultural Alma Máter, n. 261, 1 feb. 2019.