[1]
Gallo Cadavid L. E., «LO QUE NOS DA A PENSAR SCHILLER PARA LA EDUCACIÓN CORPORAL», Expo, abr. 2018.