[1]
L. E. Gallo Cadavid, «LO QUE NOS DA A PENSAR SCHILLER PARA LA EDUCACIÓN CORPORAL», Expo, abr. 2018.