[1]
H. Cortés Yepes, «Aloinmunización Rh», Curso de Actualización en Ginecología y Obstetricia, vol. 23, p. p. 91, feb. 2018.