Valderrama Hernández, Rafael. 1991. «Miasis En Humanos». Iatreia 4 (2):pág. 70-80. https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/3441.