Osorio Sandoval German. 2007. «Pathology of Liver Tumors». Iatreia 20 (2-S), S16-S17. https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/4351.