López Calle, Nora Helena. «In Memoriam Amparo Restrepo Moreno (1942-2007)». Iatreia 20, no. 3 (agosto 24, 2007): pág. 221–222. Accedido agosto 9, 2022. https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/4403.