Volver a los detalles del artículo Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr, Eva Palkovičová, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2016, 176 pp. Descargar Descargar PDF