[1]
Archanjo Sampaio, M. de F. 2019. Conferencia. lnvestiqacáo qualitativa de (in) sequranca alimentar: a cornpreensáo da EBIA por populacóes rurais do estado de Sáo Paulo-Brasil. Perspectivas en Nutrición Humana. (jun. 2019), 161–162. DOI:https://doi.org/10.17533/udea.penh.338913.