Archanjo Sampaio, Maria de Fátima. 2019. « lnvestiqacáo Qualitativa De (in) Sequranca Alimentar: A cornpreensáo Da EBIA Por populacóes Rurais Do Estado De Sáo Paulo-Brasil». Perspectivas En Nutrición Humana, junio, 161-62. https://doi.org/10.17533/udea.penh.338913.