Archanjo Sampaio, M. de F. (2019) « lnvestiqacáo qualitativa de (in) sequranca alimentar: a cornpreensáo da EBIA por populacóes rurais do estado de Sáo Paulo-Brasil»., Perspectivas en Nutrición Humana, pp. 161–162. doi: 10.17533/udea.penh.338913.