(1)
Bañol Muñoz, L. C. El Germen Del Terror. RUA 2020, 200-202.